?

Log in

No account? Create an account
Nie mogę ci pomóc, jestem koniem

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile

November 14th, 2013


11:32 pm - MTM Spanish
MTM je zajímavá věc, ale přítomní na nahrávce američtí studenti, neschopní vyslovit está odlišně od estar a todo jinak něž [tʰoʊdɔː], docela mě serou.
Tags:

(1 comment | Leave a comment)


Previous Day [Archive] Next Day

> Go to Top
LiveJournal.com