?

Log in

No account? Create an account
Nie mogę ci pomóc, jestem koniem

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile

March 31st, 2014


09:35 pm - Striktní dodržování protichůdných paragrafů
Diskuse kolem dění na Ukrajině ukázalý, že ve spoustě chytrých hlav dokážou klidně spoluexistovat páry protichůdných myšlenek bez toho, aby to někoho trápilo. Typické kombinace jsou:
  1. Západ je v mravním úpadku, jen Rusko je se tomu vyhnulo
  2. Rusko dělá totéž co Západ v Kosovu
  1. Velké státy mají přirozené sféry vlivu a mohou tam dělat co chtějí
  2. ČR musí vystoupit z EU aby získala zpět opravdovou nezávislost
  1. V Kyjevě se odehrál nacistický puč
  2. Stojí za tím Židé

Njn.

(Leave a comment)


Previous Day [Archive] Next Day

> Go to Top
LiveJournal.com